Jirka Houska (CZ)

born: 1985
title: /
edu: -  The Academy of Fine Arts in Prague, CZ (studio of classical painting – prof. Z. Beran)

-  College and High Art school of Vaclav Hollar

co-op: available in  BF Rent; custom portrait

memb: Buyfeel (2011)
course: /
internship: /
prize: /
exhb:: BF Rent: AWD Prague Citytower (2011)

Galerie u Zlatého kohouta: Lidi, hvozdy, mlhy (2010)

Best of klausury 2009 v Chemistry gallery (2009)

BTW: /

One Response to “Jirka Houska (CZ)”

  1. Odpovědět Buyfeel exhibition no. 29: Buyfeel vystavuje obrazy v oblacích says:

    [...] obrazy se zde představuje Michal Landa, Andy Reiben, Jirka Houska, Barbora Sto, Jan Bohuš, Filip Dvorský, Tomáš Honz a Kydrivs [...]

Leave a Reply