Lektorský tým pro výtvarné workshopy

Lektorský tým pro výtvarné workshopy

 

V týmu výtvarníků, kteří se podílejí na Buyfeel workshopech, naleznete profesionální malíře, grafiky a sochaře. Někteří z nich mají původně jiná vzdělání od psychologie až k arteterapii a jsou nadále aktivní v oblastech, které hraničí s výtvarným světem a prostupují do oblasti artefiletiky nebo artediagnostiky.


PhDr. Andy Reiben

workshop:

Andy Reiben se podílí na víkendových i týdenních workshopech.

Vede zejména oblast psychických, aktivačně – dynamických a fyzických cvičení na rozvoj představivosti, sebepoznání a artefiletiku, relaxaci a artediagnostiku. Při lektorské práci používá metody muzikality, synestézie, výtvarné prezentace prožitků a výtvarné komunikace.

Od roku 2002 působí ve vlastním ateliéru. Odborně se nadále věnuje oblastem behaviorální patologie a artediagnostiky.

edu: Charles University in Prague, Faculty of Arts

.

Ak. mal. Petr Trojan

workshop:

Petr Trojan se podílí na víkendových i týdenních workshopech.

Vede zejména oblast kresby, grafiky a artpressu. Jako profesionální výtvarník působí od roku 1981 a soustavně se věnuje rovněž oblasti vzdělávání. Při lektorké práci využívá bohatých zkušeností v oblasti grafiky a designu. Je zakladatelem výtvarné techniky artpress a v rámci BF Experience zajišťuje zejména ateliérovou kresbu a výtvarné postupy spojené s tiskem.

edu: The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, CZ

.

.

PhDr. Tom Kůs

workshop:

Tom Kůs se podílí na víkendových i týdenních workshopech.

Vede zejména oblast práce s materiálem (vícemateriálové asambláže). Při lektorské práci používá alternativní edukační metody práce s hmotou a specifickými sochařskými nástroji. Dílčí edukační postupy vedou k zvládnutí plastického vyjádření.

edu: Charles University in Prague, Faculty of Arts

.

Tomáš Záhořík

workshop:

Tomáš Záhořík se podílí na víkendových i týdenních workshopech.

V současné době působí jako profesionální výtvarník a zároveň se soustavně profiluje v pomáhajících profesích. Absolvoval pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR se zaměřením na arteterapii. Při lektorské práci používá metody artefiletiky a expresivního vyjádření “alla prima”.

edu: - SUR – Výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii 

- VVAA course of art therapy

.

Filip Dvorský / Kydrivs Lipof

workshop:

Filip Dvorský se podílí na víkendových i týdenních workshopech.

Vede zejména oblast plenérové malby a ateliérové kresby. Od roku 1999 působí ve vlastním ateliéru a vyučuje výtvarné obory. V rámci své tvůrčí aktivity střídá období expresivnější figurální a abstraktní tvorby s obdobími staré klasické olejomalby. Tato období jsou rozlišena dvojí identitou a zcela rozdílným výtvarným přístupem. Při lektorské práci používá klasické postupy a formy výtvarné edukace.

edu: Secondary school of education in Litomysl (atelier of Art education)