Pozvánka – Michal Pěchouček – Hodiny v umění


Kurátorka Olga Malá zaštiťuje výstavu vizuálního umělce Michala Pěchoučka v domě U Kamenného zvonu trvající od 18. 3. do 5. 6.

Autor: Osmatřicetiletiletý výtvarník Michal Pěchoučkek, držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2003 za sérii obrazů, fotografií a videofilmu pod souhrnným názvem Kočárkárna, bezesporu patří k nejoriginálnějším a nejzajímavějším osobnostem na současné české umělecké scéně.

koncepce: Dvě patra Galerie jsou pojaty jako dvě hodiny v umění, koncepčně postaveny na polarizaci abstrakce a figurace obohacené o kontrast mezi racionalitou a emocionalitou. Dvě extrémně rozlišné expozice působí dojmem, že každé patro náleží jinému umělci. Celkový pocit umocňují rozdílné prostory obou pater, divák je tak jemně znejistěn a dezorientován.

První hodina v umění odehrávající se v abstraktní poloze představuje fotografický projekt Filmogram. Tento pojem v kinematografické terminologii označuje pojem nejmenší viditelnou jednotku filmu. Zřejmá je slovní hra mezi pojmy fotogram a filmogram, který poukazuje skrze médium fotografie k filmu. Typická je sekvenčnost ve snímání obrazu, dosaženého použitím klasické analogové techniky. Hlavní proměnnou je světlo, jeho intenzita a směr. Zdá se, že sledujeme extrémně pomalý film bez příběhu. Jsme nuceni bedlivě pozorovat a vnímat vizuální podněty kolem nás. V poslední místnosti se nachází Filmogram #10, který vznikal v průběhu celého roku dle pečlivě sestaveného scénáře, podle kterého Pěchouček v pravidelných intervalech fotografoval černou tyč opřenou o zeď. Hostem první hodiny je Viktor Takáč, který je spoluautorem pohyblivých obrazů.

Druhá hodina v umění nese název Time for Bed. Na rozdíl od neosobní technicistní první části je druhá silně senzuální díky sdělnému figurálnímu cyklu. Pěchouček nahradil klasické malířské prostředky a ve svých dílech vytváří z našitého hadříku impozantní draperie. Na počátku jsou postavy k sobě vzájemně netečné, obrací se zády a cyklus graduje v inscenovaných milostných polohách. Jemně zobrazené realistické figury se postupně ztrácí v pozadí, až mizí zcela a zůstává po nich pouhá stopa jejich nedávné přítomnosti. V poslední místnosti je vystaveno satirické loutkové video hosta Pavla Švece, ironizující chování na vernisážích.

Michal Pěchouček (narozen 21/2/1973, Duchcov)

Vystudoval ilustraci a knižní grafiku na Výtvarné škole Václava Hollara. Ve studiích pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru grafiky I. Jiřího Lindovského, kde se soustředil především na techniku linorytu, a posléze se přesunul do  ateliéru mediální komunikace Jiřího Davida. Od devadesátých let vystavuje na skupinových výstavách i výstavách sólových v tuzemských i zahraničních galeriích. Pěchoučkovou domovskou galerií se v roce 2004 stala Jiří Švestka Gallery.

Michal Pěchouček nezůstává jen v poloze výtvarníka, ale zaujímá široké pole působnosti – je rovněž ostříleným pedagogem a kvalitním kurátorem (spolupracuje např. s galeriemi Jelení a 35 m2), dotýká se i umění divadelního. Vrací se k jednomu a témuž tématu, které uchopuje z různých stran, dokud není vyčerpané, vrací se i ke své vlastní tvorbě a pohybuje se tak v nekončícím řetězci.

Jeho umělecká tvorba je v podstatě tradiční, využívající nesčetných odkazů, avšak vždy podána originální formou; nevyhýbající se experimentům. Volně proplouvá skrze různá média, se kterými paralelně pracuje a využívá všeho, co nabízejí, jde až za jejich samotné hranice. Nezastírá ani, že někdy vychází z diletantní zkušenosti. Zaměřuje se na význam příběhu a na různé podoby jeho vyprávění.

Autor: Kristina Vazačová

No Responses to “Pozvánka – Michal Pěchouček – Hodiny v umění”

Leave a Reply