Speciál: Investice do umění 1. – nejdražší umělecká díla současnosti

Speciál: Investice do umění 1. – nejdražší umělecká díla současnosti

Rozhodli jsme se připravit pro naše čtenáře téma na pokračování, takový seriál blogů zaměřených na základní aspekty nákupu a investice do umění. Výtvarné umění je unikátní a rozmanitou hodnotou lidské mysli, představivosti a tvořivosti. Je nositelem společenských hodnot, historickým vypravěčem, šperkem, předmětem závisti či trofejí. Vyvolává emoce, pokládá otázky a hledá odpovědi, burcuje představivost, uklidňuje nebo dráždí, zdobí a zušlechťuje.

Prvním tématem tohoto seriálu budou nejdražší umělecká díla současnosti. Je to totiž jedna z nejčastějších otázek, které dostáváme v diskuzích, na výstavách a aukcích. Kolik to  stojí? Má to skutečně takovou hodnotu? Je možné hodnotu umění vůbec vyjádřit penězi?

Předně je potřeba říci, že hodnota umění vyjádřena finančně se tedy rozhodně nemusí, a často tomu také tak je, stát výjadřením hodnoty skutečné kvality. Hodnota obrazu pro jednotlivce a majitele díla není totožná s hodnotou pro společnost a lidstvo. Číslům však rozumí většina lidí. Jsou fascinováni jejich výší, žebříčky a nedostupností. Čím vyšší cena, tím větší zájem, ale menší potřeba obrazu skutečně porozumět. Tak se tedy podíváme na ty největší trháky, na ty nejdražší šperky uzavřených domácností, na ty trofeje s rostoucím počtem nul. Umění je investice. ..výborná investice.

Jackson Pollock - "No. 5" z roku 1948 byl vydražen v roce 2006 za částku 140 mio. USD (cca. 2.5 mld. CZK)

Umění vyvolává trojí podobu emocí, postojů a vztahů.

Buď se Vám dílo líbí, pohltí Vás a přijmete jej nikoliv jen do své představivosti, ale také přesvědčení. Nebo na nás pusobí neutrálně, nerozumíme mu nebo mu nemáme rozumět, či dokonce je zcela nesrozumitelné. Třetí vztah je pak spojen s negativními emocemi, odporem, znechucením či nezájmem. Faktem ale je, že významná díla, která nesou výpověď své umělecké doby, přetrvávají a zvyšují svou hodnotu se mohou rekrutovat ze všech tří výše zmíněných úsudků. Z dlouhodobého pohledu je to tak, že se buď lidem všeobecně nelíbí, ale jsou uznávána protože „někdo“ řekl, že si uznání zaslouží nebo jsou společensky milována, nekvalitně reprodukována a zdobí kdejakou zeď, ale „někdo“ omdlévá, což je tak to jediné co s tím může udělat.

Předně je potřeba říci, že řazení děl podle ceny není pravděpodobně zcela správné protože představujeme informace pouze o zveřejněných aukcích, prodejích a cenách. V kuloárech se hovoří o celé řadě obrazů, které v současnosti mění vlastníky, kteří zůstávají v anonymitě a ceny jsou spíše odhadovány podle tržní predikce ceny. Mnoho ze skutěčně výjimečných děl už dnes známe jen z fotografií a vůbec není známo, kdo je vlastní a kde jsou vystavena či spíše uschována. Do hry v obchodu s uměním totiž v posledních 30 letech vstoupila celá řada nových faktorů. Některým z nich se budeme v příštích dílech blogu “speciál” věnovat důkladněji.

Zeptáte-li se kohokoliv a tím myslím i člověka, kterému je umění naprosto a totálně vzdáleno na to, zda zná nějaký slavný obraz, pak pravděpodobně uslyšíte “Mona Lisa”. Leonardo Da Vinci, geniální malíř 16. století vytvořil tento portrét, který teprve až v dnešní globální konzumní společnosti získává úplný výčet možných “NEJ”. Kromě toho, že je to nejvíce diskutovaný, nejvíce kopírovaný, nejvíce napodobovaný a patrně nejznámější obraz na světě, tak je také jedním z nejdražších.

Cenu takového obrazu můžeme jen odhadovat jelikož prakticky patří do skupiny děl, která mají nejen umělecky, ale i historicky nevyčíslitelnou hodnotu. Pokud bychom se i přesto snažili odhadnout cenu tak známého a významného díla, pak by nám mohl pomoci jeden historický fakt. V roce 1962 byla La Gioconda neboli Mona Lisa, která je vystavena v Pařížském Louvre zapůjčena pro výstavení v USA. Kromě toho, že byla po celou dobu hlídána speciálním týmem kurátorů a zásahovou jednotkou, tak byla také pojištěna  a to na hodnotu 100 miliónů amerických dolarů.

Zvýšíme-li tuto částu o inflaci, pak by pojištění a tedy i pravděpodobná cena La Giocondy dnes představovala přibližně 713 miliónů dolarů, tedy asi 14.2 miliardy korun.

Bronzová plastika Alberta Giacomettiho L'Homme Qui Marche I (Kráčející muž I) se prodala v roce 2010 za 65 milionů liber (1,9 mld. CZK)

Skutečnou revoluci v obchodu s uměním však stanovil jiný notoricky známý obraz. Dílo Vincenta van Gogha nazvaný „Vase with Fifteen Sunflowers“, tedy zjednodušeně „Goghovy slunečnice“ z roku 1888, který se prodal v roce 1987 a během dvou let se jeho cena ztrojnásobila. Od té doby se čilý obchod s uměním ještě více aktivizoval a otevřel. Zvětšily se trhy, razantně se zvýšily zisky aukčních domů, položily se základy takzvaných akciových art indexů a umění se stalo regulérní alternativní leč špičkovou investicí.

Naprosto konkrétní obrysy získal čím dál více vyhledávaný odborník na umění s přesahem do investiční úrovně nákupu. Zjednodušeně řečeno, je-li Vaše cash flow v řádech desítek či stovek miliónů dolarů, pak umění Vaše jmění s velkou jistotou zvýší. Umění totiž nepodléhá tak významně krizím a recesím, dokonce v těchto obdobích prodeje sílí. To bohužel neplatí tolik pro přímý prodej současného umění a aktuálně tvořící umělce. Zde funguje jistá obava trhu a drobnějších investorů, ale v  kategorii super drahých děl se cena zvyšuje kontinuálně a nezaznamenává turbulence trhu. Kolísavost ceny této komodity, tedy její volatilita je zcela minimální a cena roste.

Jen pro představu: jedno z nejdražších děl současnosti, kterým je klasické dílo Jacksona Pollocka z roku 1948 známé pod jménem „No. 5“ se vydražilo v roce 2006 za 140 miliónů dolarů a jeho předpokládaná hodnota respektive vyvolávací cena by byla v roce 2010 zhruba 156 miliónů dolarů. Peníze dělají peníze.

Damien Hirst - "For the Love of God" - tuto lebku zdobí 8601 diamantů zasazených do platiny a s výrobní hodnotou 15 miliónů liber je to historicky nejdražší dílo, co do použitého materiálu. Dále je to ovšem také nejdražší plastika žijícího autora vydražená v roce 2006 za 100 miliónů dolarů (cca. 1.8 mld. CZK)

Investice do umění však nemusí být v řádech desítek miliónů dolarů. Investice je výhodná i ve významně menších částkách.

Investiční specialisté mezinárodního portfolia Buyfeel kupříkladu realizují i zakázkové nákupy do privátních sbírek v řádech stovek tisíc korun.

V jednom z příštích témat se podíváme dokonce na ještě nižší pořizovací ceny. Na své zisky takový investor musí počkát déle a podstupuje nesrovnatelně vyšší riziko než při nákupu Picassa nebo Pollocka, což jsou principielně garantovaná investice. Nicméně v investičním světě má právě „risk“ největší potenciál zisku.

Svět investic do umění se mění. Řady kupců se významně rozšiřují. Vznikají a jsou odborně vedeny privátní, ale také rozsáhlé korportní sbírky. Skutečně drahá díla už nekupují jen jednotlivci, ale velké investiční skupiny. Rozpočty na nákup umění některých korporací jsou vyšší než rozpočty státních galerií.

Právě proto art manažeři a poradci z Buyfeel spolupracují čím dál více s externími odborníky a je naší snahou rozšiřovat portfolio o vysoce kvalitní umění a mezinárodní zastoupení. Naší specializací je zejména moderní a současné umění. Spolupracujeme však také se specialisty na nákup děl vytvořených výrazně dříve.

Příště se budeme bavit o tom, kdy umění kupovat, kde jej kupovat, jak a proč a v neposlední řadě za kolik. Dnes jsme však chtěli představit několik tahounů trhu, uměleckých lahůdek a nejdražších uměleckých děl světa.

autor: Andy Reiben

zdroje:

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_paintings
  2. http://www.theartwolf.com/10_expensive.htm
  3. http://www.theartwolf.com/articles/most-valuable-private-art.htm
  4. http://www.karemar.com/blog/top-ten-10-most-expensive-paintings-all-time-w-pics
  5. http://whats-art.blogspot.com/2009/04/top-10-most-expensive-art.html
  6. http://www.artfortune.com/art-masterpieces/
  7. http://www.good.is/post/the-most-expensive-piece-of-art-in-history/
No Responses to “Speciál: Investice do umění 1. – nejdražší umělecká díla současnosti”

Leave a Reply