Spolupráce

Buyfeel je mezinárodní galerie a portfolio uměleckých děl. Působíme jako artmanažer a v současnosti exkluzivně zastupujeme více jak 100 umělců z různých oblastí výtvarného umění od obrazů, fotografií, soch až k designu, šperkům a textilním kolekcím.

Naším hlavním cílem je vytvořit rozsáhlou prodejní online galerii umění s mezinárodním přesahem, která umožní jak renomovaným umělcům, tak prostě všem kreativním výtvarníkům prezentovat své dílo na jednom místě. Portál Buyfeel je místem rozličných barevných názorů, emocí a tvarů. Místem setkání a prezentace různých výtvarných světů.

Základním předpokladem pro prezentaci děl v našem portfoliu je kvalita, originalita a emoce.


Chcete s námi spolupracovat a mít svůj profil na Buyfeel?

Výhody

 1. zařazení vybraných děl do portfolia Buyfeel
 2. bezplatná realizace a správa Vašeho individuálního profilu na Buyfeel;
 3. prezentace děl v rámci Buyfeel public relations;
 4. možnost účasti na společných výstavních a tvůrčích projektech;
 5. rozšířenou možnost profitu v rámci všech specifických sekcí Buyfeel;
 6. prezentace vybraných děl v katalogu BF Rent a BF Original;
 7. možnost účasti na mezinárodních expozicích, Buyfeel prezentacích a projektech.

Podmínky

 • minimálně 2 díla v exkluzivním zastoupení Buyfeel a neomezeně volně prezentovaných děl

 • Exkluzivita = individuální přístup. Naši art manažeři věnují velké úsilí výběru výtvarníků a uměleckých děl do našeho portfolia.
 • Exkluzivata = kvalita. Našim cílem není zastupovat a představovat tisíce autorů s anonymní identitou a nízkou uměleckou kvalitou.
 • Exkluzivita = správný link. Chceme návštěvníkům portálu a našim klientům představit výjimečná umělecká díla   z celého světa.  Díla, která nenajdou nikde jinde.
 • Exkluzivita = mezinárodní rozhled. V dnešním propojeném a otevřeném světě je spolupráce tohoto typu velice jednoduchá a rychlá. Díky logistice a mezinárodnímu servisu můžeme distribuovat díla po celém světě.
 • Exkluzivita = mezinárodní konfrontace. Virtuální portfolio a naše mezinárodní aktivity navíc nabízí kvalitní prezentaci umělce v globální umělecké konfrontaci.
 • Exkluzivita = vyjádření oboustranného uznání kvalitní obchodní spolupráce.
 • Exkluzivita = individuální podmínky. Některá umělecká díla jednodušše neumožňují exkluzivitu. Jedná se například o textilní kolekce, design, fotografie, šperky a další. Spolupráce a charakter exkluzivity je tedy domluven vždy individuálně.
 • Exkluzivita = profesionální zastupování, dlouhodobá spolupráce, alternativní prezentace Vašich děl.
 • Exkluzivita = spolupráce. Možnost účasti na výjimečných mezinárodních projektech, rezidenčních pobytech, výstavách a projekcích.


3 kroky ke spolupráci

 1. zašlete nám ukázky 5 svých děl na e-mail buyfeel@buyfeel.eu
 2. vyplňte přesnou specifikaci těchto děl (technika, rozměr, autorská cena)
 3. naši artmanažeři Vás budou kontaktovat s návrhem dalšího postupu